วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.30 น.

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันผีเสื้อร่วมวาระจังหวัดเชียงใหม่สู้ภัยไข้เลือดออก ปี 2560

และร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (MOU) ณ ลานข่วงประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

01020304050607080910111213