สายตรงนายกเทศมนตรี

นายลักษ์ บุญชละ (นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ)

นายลักษ์-บุญชละ

นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

โทร.091-890-9794