เว็บบอร์ดเทศบาลสันผีเสื้อ

**ก่อนสร้างคำถาม – หรือ ลงคำตอบ ขอความร่วมมือให้ทุกท่าน กรอกข้อมูลยืนยันก่อนส่ง เช่น 0+4 ให้สำคำตอบว่า 4 
โดยคำถามจะสุ่มก่อน เพื่อป้องกัน สแปม และไวรัสในการใช้งาน