ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ที่อยู่: เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อีเมล: admin@sanphisua.go.th
โทรศัพท์: 053 – 854380 และ 053-247389
แฟกซ์: 053 – 854380 ต่อ 12 และ 053-247389 ต่อ 12
https://sanphisua.go.th

sanphisua maps
sanphisua maps