โครงการปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
จัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

20046590_103876946953656_4585609917584670683_n20106243_103876276953723_1366915301750136826_n20106677_103876213620396_6990962394964475089_n20108389_103876023620415_7838901126146634057_n20139673_103876530287031_7724255018185313558_n20139713_103875853620432_7713785566945267964_n20139800_103876160287068_1400309485673032996_n20140100_103876686953682_7672803579489994838_n20155929_103875733620444_1100111864594951013_n20245841_103876743620343_7260510938424153789_n

ข่าวเพิ่มเติม:

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส 12 สิงมหาราชินี
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จัดหาตามบัญชีมาตรฐา...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ...
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครง...
จดหมายข่าวงานการเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้...