ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ(สำหรับห้องประชุม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟฟ้า

ข่าวเพิ่มเติม: