โครงการคลองสวยน้ำใส “รวมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลอง” ปี 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลสันผีเสื้อ ร่วมมือร่วมใจพัฒนาคลองชลประทานซอย 9 ครั้งที่ 3 ในเขตรับผิดชอบเหมืองแก้ว – สันผีเสื้อ พื้นที่ หมู่ที่ 1บ้านป่าข่อยเหนือ จนถึง หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี ตามโครงการคลองสวยน้ำใส “รวมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลอง” เพื่อให้การไหลเวียนของระบบน้ำในคลองชลประทานเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีความสะอาด