นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ จำนวน 7,000.- บาท กรณีเสียชีวิตของ แม่อุ้ยคำป้อ พิบูลย์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ สุสานบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ จำนวน 7,000.- บาท

กรณีเสียชีวิตของ แม่อุ้ยคำป้อ พิบูลย์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558

ณ สุสานบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

cats