“ยุวเกษตรตัวน้อยใจใหญ่พร้อมก้าวไกลสู่AEC” กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ และศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

k09_resize k10_resize k11_resize k12_resize k13_resize k14_resize k15_resize k01_resize k02_resize k03_resize k04_resize k05_resize k06_resize k07_resize