ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนบริเวณซอยตรงข้ามป่าช้าถึงซอยหลุง รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือฯ

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนบริเวณซอยตรงข้ามป่าช้าถึงซอยหลุง รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11114062562