งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่