“งานไหว้สาป๋ารมี วิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2562” ณ วัดป่าข่อยเหนือ

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 19.30 น. ___บำเพ็ญบุญบารมีฟังธรรมเทศนา “งานไหว้สาป๋ารมี วิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2562” ณ วัดป่าข่อยเหนือ โดย พระสมุห์โอฬาร วชิรปัญโญ วัดบ้านเด่น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ___ นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 ให้เกียรติร่วมโครงการไหว้สาป๋ารมีวิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2562 โดยนายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ กล่าวต้อนรับ และกล่าววัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ วัดป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ

ข่าวเพิ่มเติม:

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้...
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครง...
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ...
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตั...
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 บ้...
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ