“งานไหว้สาป๋ารมี วิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2562” ณ วัดป่าข่อยเหนือ

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 19.30 น. ___บำเพ็ญบุญบารมีฟังธรรมเทศนา “งานไหว้สาป๋ารมี วิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2562” ณ วัดป่าข่อยเหนือ โดย พระสมุห์โอฬาร วชิรปัญโญ วัดบ้านเด่น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ___ นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 ให้เกียรติร่วมโครงการไหว้สาป๋ารมีวิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2562 โดยนายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ กล่าวต้อนรับ และกล่าววัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ วัดป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ