ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สแกนประกาศสำรวจ