นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตของ แม่อุ้ยบัวขาว ไชยวงศ์ ณ สุสานบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินสวัสดิการ

กรณีเสียชีวิตของ  แม่อุ้ยบัวขาว ไชยวงศ์ ณ สุสานบ้านท่าหลุก

ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ooo

ข่าวเพิ่มเติม:

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื...
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันนผีเสื้อ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 9 เพื่อตรวจสอบและหาวิธีแก้ไขปัญหาตา...
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน ประจำปี 2560
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อส...
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561