การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1.ด้านสมมรถภาพร่างกาย 2.สมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล