ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนายดวงคำ จันต๊ะวิชัย หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

m02