แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

An Insurance Company

ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์

1. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ร้องเรียน โดย * เป็นช่องที่ท่านจำเป็นต้องกรอก
2. กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน เช่น ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อกลับ เรื่อง ร้องเรียนและรายละเอียดต่างๆ ของปัญหา หรือสถานที่ที่ต้องการร้องเรียน
3. เลือกช่องทางการติดต่อกลับ เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อท่านกลับในภายหลัง
4. เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่มบันทึกข้อมูล โดยระบบจะส่งเรื่องไปยัง เจ้าหน้าที่ต่อไป

Contact Info

Address

เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์

053 – 854380 และ 053-247389

แฟกซ์

053 – 854380 ต่อ 12
053-247389 ต่อ 12