ข่าวสาร ข่าวกองคลัง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ประกาศเมื่อ : 2022-12-02 13:20:11

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ : 2022-11-30 15:49:41

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement in-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่บ้านล้านนาวิลล์ หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี ช่วงที่ 2

ประกาศเมื่อ : 2022-11-04 14:06:28

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้านลุงจันทร์) หมู่ที่ 3 บ้านท่า(ร้องขี้ควาย)

ประกาศเมื่อ : 2022-11-04 14:04:53

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่า(ร้องขี้ควาย)

ประกาศเมื่อ : 2022-11-04 14:03:38

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 11.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2022-11-04 14:01:48

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565

ประกาศเมื่อ : 2022-11-04 09:08:18

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง

ประกาศเมื่อ : 2022-10-28 09:03:51

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้

ประกาศเมื่อ : 2022-10-18 14:22:45

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ : 2022-10-15 13:50:19

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ : 2022-10-15 10:48:17

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2565

ประกาศเมื่อ : 2022-10-06 12:04:51

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐานแก่คนพิการหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2022-09-22 14:49:37

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง (ม.1)

ประกาศเมื่อ : 2022-09-21 13:37:25

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง

ประกาศเมื่อ : 2022-09-21 13:32:38

ไฟล์แนบ :