ข่าวสาร ข่าวกองคลัง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง (โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจภายในสุสานย่าหลุก หมู่ที่ 5)

ประกาศเมื่อ : 2023-09-12 14:02:05

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประกาศเมื่อ : 2023-09-05 15:16:02

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์คอนกรีต จากบ้านนายชัยพร จันต๊ะเป็ง ถึงบ้านนายชัย ไชยมงคล หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-08-10 09:24:23

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ประกาศเมื่อ : 2023-08-07 12:19:28

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 8 หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก

ประกาศเมื่อ : 2023-07-19 16:36:33

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณซอยมิยาซาวาเชื่อมต่อซอยบ้านนางอารี ไชยดวง) หมู่ีที่ 3 บ้านท่าร้องขี้ควาย

ประกาศเมื่อ : 2023-07-19 16:34:22

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางแก้วมา ชมพู บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ

ประกาศเมื่อ : 2023-07-19 16:32:26

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนายนิคม ไคร้งาม หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-07-14 10:24:14

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยหลังโรงน้ำแข็งรัตนโกสินทร์สันทราย หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-07-14 10:21:59

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-07-05 14:49:45

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566

ประกาศเมื่อ : 2023-07-04 11:33:47

ไฟล์แนบ :

Image

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-07-04 11:25:04

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ประกาศเมื่อ : 2023-06-02 14:09:04

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-05-08 10:07:02

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2566

ประกาศเมื่อ : 2023-05-02 16:33:14

ไฟล์แนบ :