ข่าวสาร ข่าวกองคลัง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3

ประกาศเมื่อ : 2023-03-31 13:50:08

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการถนนคอนกรีตคลองชลท่าเดื่อ ซอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ

ประกาศเมื่อ : 2023-03-31 13:45:17

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะหารเสนอราคา (โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก

ประกาศเมื่อ : 2023-03-31 13:42:24

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

ประกาศเมื่อ : 2023-03-15 12:12:57

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงผิวทางโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ บริเวณซอยข้างร้านกาแฟ เขาช่อง หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก

ประกาศเมื่อ : 2023-03-02 16:21:02

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศเมื่อ : 2023-03-02 09:31:57

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศเมื่อ : 2023-02-13 09:54:25

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการโอเวอร์เลย์แอสฟัลต์คอนกรีตถนนซอย 10 บ้านร้องอ้อ ถึงบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-02-06 14:51:28

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการโอเวอร์เลย์แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยสุสานหนองป้อม หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-02-06 14:46:58

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2566

ประกาศเมื่อ : 2023-02-02 14:39:13

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการโอเวอร์เลย์แอสฟัลต์คอนกรีตถนนซอย 10 บ้านร้องอ้อ ถึงหมู่บ้านพรสวรรคื์ หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-01-27 13:31:22

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2565 โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศเมื่อ : 2023-01-12 14:55:30

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลัง รพ.สต.หมู่บ้าจัดสรร หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ)

ประกาศเมื่อ : 2023-01-11 14:53:05

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-01-05 13:40:59

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565

ประกาศเมื่อ : 2023-01-04 13:17:12

ไฟล์แนบ :