ข่าวสาร ข่าวกองคลัง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา โครงการติดตั้งราวเหล็กกั้นอันตราย (Guardrail) บริเวณสะพานข้ามลำเหมืองแก้ว

ประกาศเมื่อ : 2020-07-13 10:43:52

ไฟล์แนบ :

Image

คู่มือภาษีท้องถิ่นฉบับประชาชน

ประกาศเมื่อ : 2020-07-10 14:46:25

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-07-10 09:41:56

ไฟล์แนบ :

Image

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเมื่อ : 2020-07-10 09:39:43

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ : 2020-07-02 16:12:22

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-07-02 15:32:20

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ : 2020-06-18 10:52:06

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเมื่อ : 2020-06-15 10:53:08

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเมื่อ : 2020-06-15 10:51:19

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ : 2020-06-15 10:03:59

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-06-02 10:26:58

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้าน นายดวงจันทร์ กองทา ถึงบ้านนายแก้ว ไชยษร หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ รางระบายน้ำตัวยูไม่มีฝา ขนาดความยาว 45.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน

ประกาศเมื่อ : 2020-05-26 15:33:05

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บริเวณร้านขายของชำ บ้านนางสุธรรม จันต๊ะโสภา ถึงบ้านนายสมบูรณ์ ดวงไทย) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0015 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-05-26 15:27:48

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-05-01 15:55:16

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ : 2020-04-03 15:18:50

ไฟล์แนบ :