ข่าวสาร ข่าวกองคลัง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ : 2021-01-07 15:16:22

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

ประกาศเมื่อ : 2021-01-06 15:24:21

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประกาศเมื่อ : 2021-01-05 15:19:08

ไฟล์แนบ :

Image

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ : 2020-12-07 11:52:05

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-12-02 14:49:05

ไฟล์แนบ :

Image

ขอขยายเวลาประากาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ : 2020-11-26 15:09:07

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-11-04 14:04:26

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ : 2020-11-02 15:16:12

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-10-30 09:08:07

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ : 2020-10-08 09:21:37

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-10-07 13:16:32

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งปรับเปลี่ยนโคมไฟสาธารณะภายในตำบลสันผีเสื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2020-09-29 11:18:56

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดินลูกรังถนนสาธารณะ ซอยบ้านนายทวี สิงคราช หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-09-24 09:26:29

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดินลูกรัง บริเวณซอยหอพักนายเสน่ห์ ชึ่มใจ หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-09-24 09:22:40

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนหินคลุกบ้านนายทา สงวนศักดิ์ บริเวณสุสานองอ้อ ช่วงที่ 1

ประกาศเมื่อ : 2020-09-24 09:19:27

ไฟล์แนบ :