ข่าวสาร ข่าวกองคลัง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 33 ถึงแม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้ ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2022-06-14 14:22:13

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง (โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก

ประกาศเมื่อ : 2022-06-09 09:49:28

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ประกาศเมื่อ : 2022-06-02 13:54:53

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศเมื่อ : 2022-06-02 11:13:56

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านนายเพิ่มพูน แนบเนียร หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ

ประกาศเมื่อ : 2022-05-06 16:24:01

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2565

ประกาศเมื่อ : 2022-05-05 13:45:12

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีปี พ.ศ.2565 ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2022-04-28 16:44:56

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ : 2022-04-22 09:38:23

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง

ประกาศเมื่อ : 2022-04-08 08:56:02

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเมื่อ : 2022-04-04 11:57:41

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565

ประกาศเมื่อ : 2022-04-04 09:10:03

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศเมื่อ : 2022-03-25 16:16:53

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเมื่อ : 2022-03-02 10:21:30

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์คอนกรีต ซอยข้าง รพ.สต.ป่าข่อยเหนือ ถึง ซุ้มประตู หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ

ประกาศเมื่อ : 2022-02-25 13:39:01

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างวัดป่าข่อยเหนือ หมู่ที่ 1

ประกาศเมื่อ : 2022-02-17 10:54:19

ไฟล์แนบ :