ข่าวสาร ข่าวกองคลัง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2567 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567)

ประกาศเมื่อ : 2024-07-16 13:37:14

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนสายหลัก โดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี

ประกาศเมื่อ : 2024-07-16 11:02:28

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2024-07-11 09:15:50

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2024-07-08 13:01:00

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ พร้อมห้องสุขา บริเวณสุสานย่าหลุก หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ขนาดกว้าง 40.. เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 012/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเมื่อ : 2024-07-04 15:30:10

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-07-04 09:26:33

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2567

ประกาศเมื่อ : 2024-07-03 15:40:11

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2567 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567)

ประกาศเมื่อ : 2024-07-03 12:27:18

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ ผลการขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2566 โดยวิธีขายทอดตลาด ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567

ประกาศเมื่อ : 2024-06-25 08:58:16

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมบริเวณบ้านป้าเกี๋ยงซอยดาบชาญ หมู่ที่ 5

ประกาศเมื่อ : 2024-06-17 09:44:59

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-06-11 10:16:14

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2566 โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศเมื่อ : 2024-06-11 09:33:41

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ประกาศเมื่อ : 2024-06-05 13:24:55

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมบริเวณบ้านป้าเกี๋ยงซอยดาบชาญ หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.17-0.65 เมตร ยาว 196.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2024-06-04 14:34:36

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอยคลองชลท่าเดื่อ ซอย 4 พร้อมหินคลุกถมไหล่ทาง หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ

ประกาศเมื่อ : 2024-06-04 14:17:51

ไฟล์แนบ :