ข่าวสาร ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2024-06-13 15:06:50

ไฟล์แนบ :

Image

เทศบาลต าบลสันผีเสื้อ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “ธนาคารขยะ”

ประกาศเมื่อ : 2024-06-12 16:00:20

ไฟล์แนบ :

Image

ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2024-06-12 09:41:03

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 “โรคไอกรนในเด็ก อันตรายถึงตาย อาการคล้ายโรคหวัดธรรมดา”

ประกาศเมื่อ : 2024-06-05 09:02:26

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2567 “ฝุ่น PM 2.5 ยิ่งกระตุ้นภูมิแพ้”

ประกาศเมื่อ : 2024-03-07 14:52:23

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์2567 “ดูแลสุขภาพอย่างไรให้ปลอดภัยจาก ฝุ่น PM 2.5”

ประกาศเมื่อ : 2024-02-05 09:32:32

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน มกราคม 2567 “โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)”

ประกาศเมื่อ : 2024-01-04 11:06:40

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพประจำเดือน ธันวาคม 2566 5 กลุ่มโรคสำหรับผู้สูงอายุ ที่ควรระวังในช่วงฤดูหนาว

ประกาศเมื่อ : 2023-12-01 15:37:04

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 “5 โรคที่มากับปลายฝนต้นหนาว”

ประกาศเมื่อ : 2023-11-02 12:40:43

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 "RSV ไวรัสตัวร้าย ปล่อยไว้อันตรายถึงแก่ชีวิต"

ประกาศเมื่อ : 2023-10-04 09:21:26

ไฟล์แนบ :

Image

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสันผีเสื้อประจำปี 2565

ประกาศเมื่อ : 2023-09-12 13:56:35

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน 2566 "ไข้หวัดใหญ่ อาการแบบไหน ป้องกันอย่างไร"

ประกาศเมื่อ : 2023-09-07 10:00:10

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 "ชิคุนกุนยา อีกหนึ่งโรคร้ายจากยุงลายที่ควรรู้จัก"

ประกาศเมื่อ : 2023-08-03 16:36:13

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-06-26 12:57:49

ไฟล์แนบ :

Image

ฐานข้อมูลตลาด ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2023-06-16 16:32:43

ไฟล์แนบ :