ข่าวสาร ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสันผีเสื้อประจำปี 2565

ประกาศเมื่อ : 2023-09-12 13:56:35

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน 2566 "ไข้หวัดใหญ่ อาการแบบไหน ป้องกันอย่างไร"

ประกาศเมื่อ : 2023-09-07 10:00:10

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 "ชิคุนกุนยา อีกหนึ่งโรคร้ายจากยุงลายที่ควรรู้จัก"

ประกาศเมื่อ : 2023-08-03 16:36:13

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-06-26 12:57:49

ไฟล์แนบ :

Image

ฐานข้อมูลตลาด ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2023-06-16 16:32:43

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 "โรคซึมเศร้า"

ประกาศเมื่อ : 2023-06-08 08:58:19

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 "สารไซยาไนด์ อันตรายอย่างไร)

ประกาศเมื่อ : 2023-05-08 10:04:22

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน เมษายน 2566 "การป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ การจมน้ำในเด็กและวัยรุ่น"

ประกาศเมื่อ : 2023-04-04 17:28:04

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2566 "ค่าฝุ่น PM 2.5 สูง กระทบสุขภาพสะสมระยะยาว"

ประกาศเมื่อ : 2023-03-02 16:18:58

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 "ฝุ่น PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวเรา"

ประกาศเมื่อ : 2023-02-09 09:45:41

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน มกราคม 2566 "สเตร็ปโตคอสคัส ชนิดเอ สาเหตุของโรคไข้อีดำอีแดง"

ประกาศเมื่อ : 2023-01-10 11:13:14

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 “โรคไข้หูดับ ภัยมรณะที่มาจากความอร่อย”

ประกาศเมื่อ : 2022-12-07 11:02:00

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 "ไข้หวัดใหญ่"

ประกาศเมื่อ : 2022-11-04 13:56:46

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 " 9 โรคร้าย ที่มากับ น้ำท่วม & หลังน้ำท่วม "

ประกาศเมื่อ : 2022-10-10 09:46:21

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน 2565 " 5โรค ยอดฮิตหน้าฝน ที่เด็กเล็กต้องระวัง "

ประกาศเมื่อ : 2022-09-09 10:30:35

ไฟล์แนบ :