ข่าวสาร ข่าวกองสวัสดิ์การสังคม

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-05-08 11:51:51

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-04-04 09:46:27

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-04-02 09:13:39

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-03-07 16:28:18

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสตรีเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-05-02 10:23:34

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-03-29 13:40:34

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศเมื่อ : 2023-01-18 14:20:54

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าร่วมโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-04-09 10:44:35

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ประกาศเมื่อ : 2021-03-30 14:23:13

ไฟล์แนบ :

Image

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะที่ 2 โดยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2564 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ในวันและเวลาราชการ **สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสวัสด

ประกาศเมื่อ : 2021-01-06 10:39:51

ไฟล์แนบ :

Image

แจ้งประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ : 2020-10-19 16:59:04

ไฟล์แนบ :

Image

แจ้งประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ผู้สูงอายุและคนพิการที่รับเงินเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ด้วยในเดือนสิงหาคม 2563 กรมบัญชีกลางไม่สามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการได้ทันในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ดังนั้น จึงขอเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพ โดยจะจ่ายให้ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 แทน

ประกาศเมื่อ : 2020-08-10 10:37:20

ไฟล์แนบ :

Image

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเมื่อ : 2020-03-06 15:31:05

ไฟล์แนบ :