ข่าวสาร ข่าวกองสวัสดิ์การสังคม

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะที่ 2 โดยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2564 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ในวันและเวลาราชการ **สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสวัสด

ประกาศเมื่อ : 2021-01-06 10:39:51

ไฟล์แนบ :

Image

แจ้งประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ : 2020-10-19 16:59:04

ไฟล์แนบ :

Image

แจ้งประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ผู้สูงอายุและคนพิการที่รับเงินเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ด้วยในเดือนสิงหาคม 2563 กรมบัญชีกลางไม่สามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการได้ทันในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ดังนั้น จึงขอเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพ โดยจะจ่ายให้ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 แทน

ประกาศเมื่อ : 2020-08-10 10:37:20

ไฟล์แนบ :

Image

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเมื่อ : 2020-03-06 15:31:05

ไฟล์แนบ :