ข่าวสาร ข่าวกองสวัสดิ์การสังคม

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเมื่อ : 2020-03-06 15:31:05

ไฟล์แนบ :