ข่าวสาร สำนักปลัด

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2565

ประกาศเมื่อ : 2022-12-01 15:07:03

ไฟล์แนบ :

Image

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ : 2022-11-10 08:51:27

ไฟล์แนบ :

Image

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำ 2565

ประกาศเมื่อ : 2022-10-27 14:08:59

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ครั้งที่ 1/2566)

ประกาศเมื่อ : 2022-10-27 14:07:29

ไฟล์แนบ :

Image

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2022-09-29 09:11:37

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2022-09-29 08:33:15

ไฟล์แนบ :

Image

นัดประชุมสภาเทศบลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ : 2022-09-20 15:39:16

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

ประกาศเมื่อ : 2022-09-19 14:38:51

ไฟล์แนบ :

Image

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ : 2022-09-07 13:37:58

ไฟล์แนบ :

Image

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ : 2022-08-31 16:00:04

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ : 2022-08-29 10:13:06

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศเมื่อ : 2022-08-24 16:16:17

ไฟล์แนบ :

Image

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ : 2022-08-22 15:00:41

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ปิดรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2022-08-18 14:37:39

ไฟล์แนบ :

Image

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ : 2022-08-10 12:01:40

ไฟล์แนบ :