ข่าวสาร สำนักปลัด

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ : 2023-05-25 09:25:04

ไฟล์แนบ :

Image

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-05-08 14:38:12

ไฟล์แนบ :

Image

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ : 2023-04-28 09:23:34

ไฟล์แนบ :

Image

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ : 2023-04-28 09:22:49

ไฟล์แนบ :

Image

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ : 2023-04-28 09:21:58

ไฟล์แนบ :

Image

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2023-04-25 14:18:31

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

ประกาศเมื่อ : 2023-04-25 09:22:22

ไฟล์แนบ :

Image

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ประกาศเมื่อ : 2023-04-25 09:17:48

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)

ประกาศเมื่อ : 2023-04-25 09:15:40

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาดทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-04-13 16:51:59

ไฟล์แนบ :

Image

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-04-05 09:14:28

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-03-31 13:35:30

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-03-29 15:27:19

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการ ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-03-27 15:42:08

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการ ( 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 ) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-03-27 14:51:44

ไฟล์แนบ :