ข่าวสาร สำนักปลัด

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ : 2021-01-11 10:09:15

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-12-07 09:17:49

ไฟล์แนบ :

Image

ขอเชิญประชาขนเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณร้านอาหารเรือนแพ 2 การแต่งกายชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

ประกาศเมื่อ : 2020-12-04 15:13:38

ไฟล์แนบ :

Image

เชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-11-23 13:43:43

ไฟล์แนบ :

Image

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ : 2020-10-06 15:01:44

ไฟล์แนบ :

Image

แจ้งประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ : 2020-10-06 13:24:15

ไฟล์แนบ :

Image

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ : 2020-09-28 13:54:36

ไฟล์แนบ :

Image

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-09-28 13:51:32

ไฟล์แนบ :

Image

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ : 2020-09-18 14:44:32

ไฟล์แนบ :

Image

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ : 2020-09-10 16:30:45

ไฟล์แนบ :

Image

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-08-31 10:07:23

ไฟล์แนบ :

Image

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ประกาศเมื่อ : 2020-08-21 11:29:02

ไฟล์แนบ :

Image

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ : 2020-08-18 11:04:12

ไฟล์แนบ :

Image

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-08-18 09:12:24

ไฟล์แนบ :

Image

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น

ประกาศเมื่อ : 2020-08-11 10:14:51

ไฟล์แนบ :