ข่าวสาร สำนักปลัด

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ : 2024-02-19 14:52:34

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ : 2024-02-16 10:15:57

ไฟล์แนบ :

Image

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-02-16 09:44:18

ไฟล์แนบ :

Image

Sanphisua Subdistrict Municipality s No Gift Policy commitment

ประกาศเมื่อ : 2024-01-29 12:48:09

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-01-24 13:36:25

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2024-01-17 10:52:18

ไฟล์แนบ :

Image

เรียกประชุสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-01-08 11:41:11

ไฟล์แนบ :

Image

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-11-06 13:59:05

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-09-29 17:38:42

ไฟล์แนบ :

Image

ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2023-09-25 14:40:16

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-09-20 15:54:20

ไฟล์แนบ :

Image

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-09-08 16:05:37

ไฟล์แนบ :

Image

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-09-08 16:04:03

ไฟล์แนบ :

Image

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-08-31 14:02:49

ไฟล์แนบ :

Image

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-08-24 16:48:37

ไฟล์แนบ :