สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวภายในเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Image

เชิญชวนชม และสัมผัสเหล่าบรรดาผีเสื้อ ได้ที่ฟาร์มผีเสื้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่

Photo More

Image

Hidden Village Chiang Mai เมืองไดโนเสาร์

Photo More

Image

Elephant Parade Land

Photo More

Image

ค่ายมวย ตำบลสันผีเสื้อ

Photo More

Image

ท่าเรือบ้านชาวนา

Photo More

Image

วัดป่าข่อยเหนือ

Photo More

Image

วัดป่าข่อยใต้

Photo More

Image

วัดร้องอ้อ

Photo More

Image

วัดท่าเดื่อ

Photo More

Image

Gumber&Flower Land ทุ่งดอกทานตะวัน sunflower

Photo More

Image

วัดท่าหลุก

Photo More