นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ
โทร.0918909794

ข่าวประชาสัมพันธ์ฯ / จัดซื้อจัดจ้าง

Image

เส้นทางสุขภาพ เดือน มกราคม 2564

วันที่ : 2021-01-14 11:09:55

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด

วันที่ : 2021-01-11 10:35:18

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารเชื้อเพลิง

วันที่ : 2021-01-11 10:13:51

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ : 2021-01-11 10:09:15

ไฟล์แนบ :

ชุมชนของเรา


งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นาย วีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562 โดยมีนายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานฯ พร้อมนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ พี่น้องประชาชนตำบลสันผีเสื้อ และนักท่องเที่ยว ร่วมรับชมขบวนแห่ “สะเปาลอยน้ำ” และการประกวดนางนพมาศตำบลสันผีเสื้อ ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลสันผีเสื้อณ ลานอเนกประสงค์กาดท่าน้ำ ตำบลสันผีเสื้อ .

ท้องถิ่นของเรา


ดอกไม้เริ่มบานแล้วที่ สันผีเสื้อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าชมฟรี ณ​ Gumber&Flower Land

ดอกไม้เริ่มบานแล้วที่ สันผีเสื้อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าชมฟรี ณ​ Gumber&Flower Land ทุ่งดอกทานตะวัน sunflower ทุ่งดอกคลีโอมี spider flower ทุ่งเวอร์บีน่า verbena flower เชิญชวนชาวบ้าน ผู้ผลิตสินค้า OTOP สิ้นค้าภูมิปัญญาพื้นบ้าน วางขายสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน ณ บ้านชาวนาน้อย​ #แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลสันผีเสื้อ ​จ.เชียงใหม่​ ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ https://goo.gl/maps/LjSPyPiqmxBz8mMGA.

เทศบาลของเรา

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

เรามุ่งเน้นในการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ทั้ง 7 ด้าน

พันธกิจ

เพื่อการร่วมใจ ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาในทุกๆด้าน ให้เกิดคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตำบลสันผีเสื้อในทุกๆด้าน ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจ

พื้นที่การปกครอง

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่มีระยะห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 5 กิโลเมตร จำนวนครัวเรือนกว่า 3,440 ครัวเรือน

"แนะนำเทศบาลสันผีเสื้อ"


.

More Now

ข่าวสารจากเทศบาล

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

เข้าชมวันนี้ 51
เช้าชมเมื่อวานนี้ 91
เข้าชมเดือนนี้ 1900
เข้าชมทั้งหมด 128,242

99 หมู่ที่ 8 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053 - 854380-1 โทรสาร. 053- 854380-1 ต่อ 12 สายด่วน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 053 -247389 Copyright © All Rights Reserved | https://sanphisua.go.th