โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ ถึงมลพิษ ด้านปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น และพิษภัยที่มาจากการเผาในที่โล่งแจ้ง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ.

Date : 09/03/2023
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo