ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโฮ่งนอก

วันที่ 15 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโฮ่งนอก ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.

Date : 15/09/2023
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo