โครงการไหว้สาบารมีวิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และประชาชนตำบลสันผีเสื้อ กิจกรรมฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตามโครงการไหว้สาบารมีวิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่ .

Date : 15/09/2023
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo