โครงการเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองทางเศรษฐศาสตร์ภาคสนาม เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมชื่อ “ขยะ Action Research”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองทางเศรษฐศาสตร์ภาคสนาม เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมชื่อ “ขยะ Action Research” เพื่อดำเนินการทดลองทางเศรษฐศาสตร์ภาคสนามค้นหา วิธีการใดเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการแยกขยะ โดยคณะอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่.

Date : 05/02/2024
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo