การประชุมการจัดงาน สันผีเสื้อ Urban Crafts Fair & Balloon Fest เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลสันผีเสื้อ และสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดย นายภาวิต บุญชละรองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุมการจัดงาน สันผีเสื้อ Urban Crafts Fair & Balloon Fest เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลสันผีเสื้อ และสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะจัดงาน ณ สวนสุขภาพธนาวัลย์ ภายใต้แนวคิด Local rebrand project: new design new perception new possibility โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุรชัย ศรีสารคาม อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้ประกอบการ ร้านค้า ศิลปินพื้นบ้าน และกลุ่มอาชีพในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่.

Date : 09/02/2024
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo