วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน EHA จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน EHA จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อเข้ารับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ ผลการประเมินได้ระดับเกียรติบัตร ประจำปี พ.ศ.2567.

Date : 04/06/2024
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo