ประชาสัมพันธ์ บริการรับชำระภาษีถึงบ้าน โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์ บริการรับชำระภาษีถึงบ้าน โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. ดังนี้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ ณ ศาลาอเนกประสงค์ฯ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ฯ วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 หมู่ที่ 3 บ้านท่า(ร้องขี้ควาย) ณ ศาลาอเนกประสงค์ฯ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ ณ ศาลาอเนกประสงค์ฯ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ณ ศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ ณ ศาลาอเนกประสงค์ฯ วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ณ วัดท่าหลุก วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 หมู่ที่ 8 บ้านสันทราย ณ ที่ทำการกำนันตำบลสันผีเสื้อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี ณ ศาลาอเนกประสงค์ฯ.

Date : 03/07/2024
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo