ขอเชิญชวนเข้าร่วม พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอเชิญชวนเข้าร่วม พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567 ณ วัดป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม.

Date : 09/07/2024
recent photo