ข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3

ประกาศเมื่อ : 2023-03-31 13:50:08

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการถนนคอนกรีตคลองชลท่าเดื่อ ซอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ

ประกาศเมื่อ : 2023-03-31 13:45:17

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะหารเสนอราคา (โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก

ประกาศเมื่อ : 2023-03-31 13:42:24

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-03-31 13:35:30

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-03-29 15:27:19

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-03-29 13:40:34

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการ ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-03-27 15:42:08

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการ ( 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 ) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-03-27 14:51:44

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-03-27 09:42:42

ไฟล์แนบ :

Image

สรุปการสัมภาษณ์แบบสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2565

ประกาศเมื่อ : 2023-03-22 14:54:29

ไฟล์แนบ :

Image

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-03-21 16:08:40

ไฟล์แนบ :

Image

นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ได้มอบนโยบาย สร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสังกัดทุกคนให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือในโอกาสพิเศษต่าง ๆ

ประกาศเมื่อ : 2023-03-21 10:19:15

ไฟล์แนบ :

Image

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-03-20 15:40:58

ไฟล์แนบ :

Image

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-03-20 15:39:40

ไฟล์แนบ :

Image

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-03-20 14:10:22

ไฟล์แนบ :