ข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมบริเวณบ้านป้าเกี๋ยงซอยดาบชาญ หมู่ที่ 5

ประกาศเมื่อ : 2024-06-17 09:44:59

ไฟล์แนบ :

Image

นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2024-06-13 15:06:50

ไฟล์แนบ :

Image

เทศบาลต าบลสันผีเสื้อ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “ธนาคารขยะ”

ประกาศเมื่อ : 2024-06-12 16:00:20

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2024-06-12 10:43:19

ไฟล์แนบ :

Image

ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2024-06-12 09:41:03

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2024-06-11 10:18:48

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-06-11 10:16:14

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2566 โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศเมื่อ : 2024-06-11 09:33:41

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ประกาศเมื่อ : 2024-06-05 13:24:55

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 “โรคไอกรนในเด็ก อันตรายถึงตาย อาการคล้ายโรคหวัดธรรมดา”

ประกาศเมื่อ : 2024-06-05 09:02:26

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมบริเวณบ้านป้าเกี๋ยงซอยดาบชาญ หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.17-0.65 เมตร ยาว 196.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2024-06-04 14:34:36

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอยคลองชลท่าเดื่อ ซอย 4 พร้อมหินคลุกถมไหล่ทาง หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ

ประกาศเมื่อ : 2024-06-04 14:17:51

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนคลองชลท่าเดื่อ ซอย 3/1 หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ

ประกาศเมื่อ : 2024-06-04 14:09:09

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

ประกาศเมื่อ : 2024-05-29 14:25:17

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ : 2024-05-24 09:28:27

ไฟล์แนบ :