ข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-09-29 17:38:42

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจในสุสานย่าหลุก หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก

ประกาศเมื่อ : 2023-09-27 16:15:27

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง(สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประกาศเมื่อ : 2023-09-26 16:24:54

ไฟล์แนบ :

Image

ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2023-09-25 14:40:16

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์สุสานท่าหลุก หมู่ที่ 8 บ้านสันทราย ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ด้วยวิธี e-Bidding

ประกาศเมื่อ : 2023-09-21 16:31:29

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-09-20 15:54:20

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. (บริเวณสุสาน) หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 110.00 ตารางเมตร

ประกาศเมื่อ : 2023-09-19 14:10:57

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 110.00 ตารางเมตร

ประกาศเมื่อ : 2023-09-19 14:09:09

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจภายในสุสานย่าหลุก หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ขนาดกว้าง 11.60 เมตร ความยาว 14.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 165.88 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2023-09-19 11:01:07

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลต์คอนกรีตถนนเลียบคลองประชลประทาน (ตั้งแต่ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 7) หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 625.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ประกาศเมื่อ : 2023-09-15 15:36:09

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลต์คอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน (ตั้งแต่ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 7) หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 659.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,636.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ประกาศเมื่อ : 2023-09-14 15:00:48

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง (โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจภายในสุสานย่าหลุก หมู่ที่ 5)

ประกาศเมื่อ : 2023-09-12 14:02:05

ไฟล์แนบ :

Image

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสันผีเสื้อประจำปี 2565

ประกาศเมื่อ : 2023-09-12 13:56:35

ไฟล์แนบ :

Image

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-09-12 11:03:02

ไฟล์แนบ :

Image

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-09-08 16:05:37

ไฟล์แนบ :