ข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

select * from news order by new_date desc limit 0 , 15
Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-03-03 10:47:37

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-03-02 13:48:10

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลผอย พร้อมกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-binging)

ประกาศเมื่อ : 2021-02-24 14:12:36

ไฟล์แนบ :

Image

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ : 2021-02-19 14:40:28

ไฟล์แนบ :

Image

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศเมื่อ : 2021-02-19 14:38:39

ไฟล์แนบ :

Image

ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-02-19 14:37:00

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ : 2021-02-19 13:23:29

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศเมื่อ : 2021-02-19 13:19:54

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศเมื่อ : 2021-02-19 13:16:26

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2021-02-15 15:27:33

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อและนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-02-08 10:54:41

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อและนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-02-08 10:33:16

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1

ประกาศเมื่อ : 2021-02-05 10:42:51

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้

ประกาศเมื่อ : 2021-02-05 10:41:38

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-02-04 14:54:48

ไฟล์แนบ :