ข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-02-20 15:58:57

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทัง 2 ข้างถนน (บริเวณตลาดเช้า) หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้

ประกาศเมื่อ : 2024-02-20 15:57:09

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ : 2024-02-19 14:52:34

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-02-19 14:33:07

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ : 2024-02-16 10:15:57

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศเมื่อ : 2024-02-16 09:46:51

ไฟล์แนบ :

Image

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-02-16 09:44:18

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีภายในเขตเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2567

ประกาศเมื่อ : 2024-02-14 13:57:00

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ตามมาตรา 36 เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

ประกาศเมื่อ : 2024-02-14 13:54:30

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ รพ.สต.ป่าข่อยเหนือ

ประกาศเมื่อ : 2024-02-12 15:38:49

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์2567 “ดูแลสุขภาพอย่างไรให้ปลอดภัยจาก ฝุ่น PM 2.5”

ประกาศเมื่อ : 2024-02-05 09:32:32

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2567

ประกาศเมื่อ : 2024-02-02 10:07:18

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 ตำบลสันผีเสื้อ จำนวน 100 จุด

ประกาศเมื่อ : 2024-02-01 12:16:35

ไฟล์แนบ :

Image

Sanphisua Subdistrict Municipality s No Gift Policy commitment

ประกาศเมื่อ : 2024-01-29 12:48:09

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น (บริเวณสุสาน) หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ

ประกาศเมื่อ : 2024-01-25 11:23:53

ไฟล์แนบ :