ข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ประกาศเมื่อ : 2022-12-02 13:20:11

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลัง รพ.สต.ป่าข่อยเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ

ประกาศเมื่อ : 2022-12-01 15:21:35

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์คอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน (ตั้งแต่ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 7 ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ

ประกาศเมื่อ : 2022-12-01 15:18:58

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2565

ประกาศเมื่อ : 2022-12-01 15:07:03

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2022-12-01 09:46:54

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ : 2022-11-30 15:49:41

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement in-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 9 หมู่บ้านล้านนาวิลล์ หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี

ประกาศเมื่อ : 2022-11-21 16:31:50

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2022-11-14 16:12:25

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2022-11-14 16:10:56

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรกนิสก์ (e-bidding) โครงการบูระทางโดยวิธี Pavement in-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่บ้านล้านนาวิลล์ หมู่ที่ 9

ประกาศเมื่อ : 2022-11-11 10:20:33

ไฟล์แนบ :

Image

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ : 2022-11-10 08:51:27

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง กำกำหนดเกณฑ์ใช้เสิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2022-11-08 11:35:06

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ : 2022-11-08 09:51:28

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2022-11-07 15:18:42

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement in-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่บ้านล้านนาวิลล์ หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี ช่วงที่ 2

ประกาศเมื่อ : 2022-11-04 14:06:28

ไฟล์แนบ :