บุคลากร

คณะผู้บริหาร

Image
นายลักษ์ บุญชละ

นายลักษ์ บุญชละ

นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ 0951454555

Image
นายภาวิต บุญชละ

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

0832822366

Image
นางวนิดา ธรรมไชย

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

0894336393

Image
นายวีระชัย จันทพร

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

Image
นายวีระศักดิ์ อภิวงค์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ