ข่าวสาร ข่าวกองส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

select * from news inner join news_dep on news.DepID = news_dep.DepID where news.DepID=6 order by new_date desc limit 0 , 15
Image

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือเกษตกรกรณีการแพร่ระบาดของโรคและแมลงในแปลงพริก

ประกาศเมื่อ : 2020-05-26 15:23:27

ไฟล์แนบ :