ข่าวสาร ข่าวกองส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือเกษตกรกรณีการแพร่ระบาดของโรคและแมลงในแปลงพริก

ประกาศเมื่อ : 2020-05-26 15:23:27

ไฟล์แนบ :