ข่าวสาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจภายในสุสานหนองป้อม หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2022-06-27 11:05:00

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก

ประกาศเมื่อ : 2022-06-24 16:21:00

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2022-06-13 15:07:22

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจในสุสานหนองป้อม หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2022-06-11 16:01:28

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ประกาศเมื่อ : 2022-06-02 15:30:42

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณซอย 33 ถึงแม่น้ำปิง) หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้ ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2022-05-30 16:04:24

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจภายในสุสานหนองป้อม หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2022-05-27 09:44:25

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจภายในสุสานหนองป้อม หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2022-05-26 16:43:08

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจภายในสุสานหนองป้อม หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2022-05-24 16:16:54

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ : 2022-05-06 15:04:10

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณบ้าน นายทวี ถึงบ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2022-05-02 11:37:22

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บรเวณบ้านนายทวี ถึงบ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ

ประกาศเมื่อ : 2022-04-12 15:13:22

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

ประกาศเมื่อ : 2022-04-05 14:22:42

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 ข้างตลาดท่าเดื่อ หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ

ประกาศเมื่อ : 2022-03-10 15:14:33

ไฟล์แนบ : -

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางบัวขาว สมชัย) หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี

ประกาศเมื่อ : 2022-03-10 10:19:26

ไฟล์แนบ :