ข่าวสาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

select * from news inner join news_dep on news.DepID = news_dep.DepID where news.DepID=11 order by new_date desc limit 0 , 15
Image

ประกาศเรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล(บริเวณประปาหมู่บ้านฯ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าร้องขี้ควาย ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2021-05-12 14:33:43

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล (บริเวณประปาหมู่บ้านฯ) หมุ่ที่ 3 บ้านท่า(ร้องขี้ควาย) ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2021-05-12 14:24:33

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รักทรคึัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

ประกาศเมื่อ : 2021-04-02 10:14:38

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งปรับเปลี่ยนโคมไฟสาธารณะ ภายในตำบลสันผีเสื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2020-11-24 10:07:39

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ : 2020-10-02 14:57:17

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบล- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 22 จุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ : 2020-09-10 16:28:44

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งปรับเปลี่ยนโคมไฟสาธารณะภายในตำบลสันผีเสื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2020-08-24 10:44:52

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งปรับเปลี่ยนโคมไฟสาธารณะภายในตำบลสันผีเสื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2020-08-24 10:44:51

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างโครงการโครงการติดตั้งการ์ดเรลกลางซอย (บริเวณบ้านยายสุกันทา) จำนวน 1 จุด หนา 2.5 มิลลิเมตร ความยาวรวม 10.00 เมตร พร้อมติดตั้ง

ประกาศเมื่อ : 2020-08-07 15:25:12

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งปรับเปลี่ยนโคมไฟสาธารณะ ภายในตำบลสันผีเสื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2020-08-03 10:01:07

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งปรับเปลี่ยนโคมไฟสาธารณะ ภายในตำบลสันผีเสื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2020-07-31 17:06:49

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการติดตั้งปรับเปลี่ยนไฟสาธารณะภายในตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-06-09 16:32:10

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งปรับเปลี่ยนโคมไฟสาธารณะภายในตำบลสันผีเสื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2020-06-04 16:33:57

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณบ้านนางอำพรรณ ถึงบ้านนาประพันธ์) หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-05-22 11:09:37

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายใตำบลสันผีเสื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 22 จุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ครบชุด ตามที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2020-05-19 15:02:36

ไฟล์แนบ :