ข่าวสาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-04-03 14:59:00

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศเมื่อ : 2024-03-13 15:50:52

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจในสุสานย่าหลุก หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก

ประกาศเมื่อ : 2023-09-27 16:15:27

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง(สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประกาศเมื่อ : 2023-09-26 16:24:54

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์สุสานท่าหลุก หมู่ที่ 8 บ้านสันทราย ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ด้วยวิธี e-Bidding

ประกาศเมื่อ : 2023-09-21 16:31:29

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. (บริเวณสุสาน) หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 110.00 ตารางเมตร

ประกาศเมื่อ : 2023-09-19 14:10:57

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 110.00 ตารางเมตร

ประกาศเมื่อ : 2023-09-19 14:09:09

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจภายในสุสานย่าหลุก หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ขนาดกว้าง 11.60 เมตร ความยาว 14.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 165.88 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2023-09-19 11:01:07

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลต์คอนกรีตถนนเลียบคลองประชลประทาน (ตั้งแต่ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 7) หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 625.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ประกาศเมื่อ : 2023-09-15 15:36:09

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลต์คอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน (ตั้งแต่ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 7) หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 659.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,636.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ประกาศเมื่อ : 2023-09-14 15:00:48

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์สุสานท่าหลุก หมู่ที่ 8 บ้านท่าหลุก กว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร

ประกาศเมื่อ : 2023-09-07 10:06:00

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์สุสานท่าหลุก หมู่ที่ 8 บ้านท่าหลุก กว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2023-09-07 10:04:01

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. (บริเวณสุสาน) หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 110.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2023-09-07 09:56:44

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเนือ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 110.00 ตารางเมตร แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 021/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2023-09-07 09:54:06

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลต์คอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน (ตั้งแต่ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถึงเขตติดต่อ หมู๋ที่ 7) หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2023-08-22 17:06:05

ไฟล์แนบ :