ภาพ & กิจกรรม

ภาพและกิจกรรมของเทศบาลสันผีเสื้อ สำนักปลัด

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Date : 13/05/2024.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินตัดต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ในพื้นที่สาธารณะของตำบลสันเสื้อ พร้อมขนทิ้ง เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเหตุวาตภัย

Date : 01/05/2024.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2567)ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณารับทราบการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในอนาคต

Date : 01/05/2024.

Photo More

Image
นาย ลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เข้ารับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Date : 01/05/2024.

Photo More

Image
กระประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 23/04/2024.

Photo More

Image
วันที่ 20 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อโดยนายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบหมายให้ นายวีระชัย จันทพร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่มอบกระเบื้องหลังคา ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

Date : 23/04/2024.

Photo More

Image
สำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนในตำบลสันผีเสื้อ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตวัย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 15.45 น. ที่ผ่านมา พายุฤดูร้อน

Date : 23/04/2024.

Photo More

Image
พิธีเปิดกิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (เทศกาลสงกรานต์ 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567

Date : 11/04/2024.

Photo More

Image
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สมาขิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2567

Date : 28/03/2024.

Photo More

Image
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน เพื่อแจ้งข้อราชการที่สำคัญ ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตลอดจนการวางแผนและกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน

Date : 12/03/2024.

Photo More

Image
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 05/03/2024.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 27/02/2024.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล Digital ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ

Date : 19/01/2024.

Photo More

Image
การประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 15/12/2023.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Date : 08/12/2023.

Photo More

Image
ทต.สันผีเสื้อ ดำเนินการบำบัดสิ่งสกปรก และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ(ดูดโคลน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่บริเวณด้านหน้า หมู่บ้านรุ่งเรืองเลควิว หมู่ที่ 5

Date : 06/11/2023.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นายวีรชัย จันทพร เลขานายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักชลประทานเชียงใหม่1 ร่วมลงพื้นที่สำรวจคลองส่งน้ำชลประทานชำรุดเสียหายเกิดรอยแตกร้าวหลายจุดเมื่อถึงช่วงระบายน้ำจะไหลทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน

Date : 27/10/2023.

Photo More

Image
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

Date : 24/10/2023.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปาะจำปี 2566

Date : 17/10/2023.

Photo More

Image
การดำเนินการตัดย่อยกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางสาธารณะ ในหมู่ที่ 9 หมู่บ้านล้านนาวิวล์ เพื่อลดปัญหากิ่งไม้หักโค่นและกีดขวางทางสัญจร

Date : 12/10/2023.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Date : 11/10/2023.

Photo More

Image
ลงพื้นที่เดินสำรวจตรวจสอบโครงการบ้านจัดสรร ถมดินทับลำเหมืองสาธารณะประโยชน์

Date : 10/10/2023.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบเศษดินตกหล่นบนพื้นถนนวงแหวนรอบ 2 ถนนสมโภชน์เชียงใหม่ 700ปี

Date : 05/10/2023.

Photo More

Image
ลงพื้นที่เข้าดำเนินการตามคำร้องตัดย่อยกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางสาธารณะ ในหมู่ที่ 8 บ้านธนาวัลย์ เพื่อลดปัญหากิ่งไม้หักโค่นและกีดขวางทางสัญจร และการย่อยกิ่งไม้ต้นไม้เป็นการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งเศษกิ่งไม้ใบไม้และนำเศษจากการย่อยนำไปทำปุ๋ยหมักเพื่อประโยชน

Date : 05/10/2023.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Date : 04/10/2023.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

Date : 29/09/2023.

Photo More

Image
ดูดโคลนจากท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่บ้านล้านนาวิวล์​

Date : 20/09/2023.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

Date : 15/09/2023.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

Date : 28/08/2023.

Photo More

Image
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Date : 22/08/2023.

Photo More

Image
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Date : 22/08/2023.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

Date : 17/08/2023.

Photo More

Image
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้ารับการประเมินผลงานในรอบสุดท้าย การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom Cloud Meetings)

Date : 11/08/2023.

Photo More

Image
โครงการอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน ประจำปี 2566

Date : 19/07/2023.

Photo More

Image
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566

Date : 19/07/2023.

Photo More

Image
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งทีี 1 ประจำปี พ.ศ.2566

Date : 27/06/2023.

Photo More

Image
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

Date : 26/06/2023.

Photo More

Image
ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

Date : 22/06/2023.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566

Date : 02/06/2023.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลกานปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ายเมืองที่ดี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชกานฯ ครั้งที่ 1/2566

Date : 31/05/2023.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้ารับการตรวจประเมินรอบพื้นที่เชิงลึก (รอบที่ 2) สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566

Date : 29/05/2023.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2566

Date : 22/05/2023.

Photo More

Image
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (เทศกาลสงกรานต์ 2566 )ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2566

Date : 11/04/2023.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

Date : 11/04/2023.

Photo More

Image
การ สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

Date : 29/03/2023.

Photo More

Image
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประชุมเพื่อกำหนดกรอบและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Date : 29/03/2023.

Photo More

Image
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) “หลักสูตรจัดตั้ง” ประจำปีงบประมาณ 2566

Date : 21/03/2023.

Photo More

Image
วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่นำกระเบื้องมุงหลังคามอบให้แก่ประชาชนในเขตตำบลสันผีเสื้อ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 16 มีนนาคม 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุ

Date : 21/03/2023.

Photo More

Image
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Date : 09/03/2023.

Photo More

Image
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกประธาน/เลขานุการของคณะกรรมการฯ และกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

Date : 23/02/2023.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อบรมให้ความรู้เรื่องการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และการป้องกันภัย ให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ และสามารถแ

Date : 10/02/2023.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ , คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 02/20/23.

Photo More

Image
นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เทศบาลขึ้นปีใหม่ 2566

Date : 03/01/2023.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

Date : 28/12/2022.

Photo More

Image
การประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน

Date : 09/12/2022.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามกรอบการประเมินที่กำหนดไว้ (ครั้งที่ 2/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 10/11/2022.

Photo More

Image
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Date : 12/10/2022.

Photo More

Image
กิจกรรมพัฒนา "Big Cleaning Day" และ5 สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 10/10/2022.

Photo More

Image
การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565

Date : 10/10/2022.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพื่อดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Date : 07/10/2022.

Photo More

Image
สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

Date : 27/09/2022.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Date : 27/09/2022.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการสำรวจแนวลำเหมืองสาธารณะประโยชน์และแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 27/09/2022.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

Date : 12/09/2022.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

Date : 30/08/2022.

Photo More

Image
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 19/08/2022.

Photo More

Image
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

Date : 15/08/2022.

Photo More

Image
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

Date : 01/08/2022.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)

Date : 11/07/2022.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)

Date : 11/07/2022.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอเฟอเรนซ์ (zoom) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่

Date : 15/06/2022.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต

Date : 15/06/2022.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ กล่าวปฏิญาณตน ในการที่จะบริหารและปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

Date : 15/06/2022.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร ของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 15/06/2022.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สำนึกดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่"

Date : 15/06/2022.

Photo More

Image
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามกรอบการประเมินที่กำหนดไว้ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

Date : 06/05/2022.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบหมายให้ นางจันทนา ทิพย์กาญจนกุล ปลัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่นำกระเบื้องมุงหลังคามอบให้แก่ประชาชนในเขตตำบลสันผีเสื้อ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

Date : 20/04/2022.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สำนึกดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่"

Date : 18/04/2022.

Photo More

Image
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร ของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 18/04/2022.

Photo More

Image
การประชุมเพื่อบูรณาการการทำงานในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/03/2022.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ลงพิ้นที่ในตำบลสันผีเสื้อ ติดตามโครงการท้องถิ่นสันผีเสื้อร่วมใจสู้ภัยฝุ่นละออง

Date : 23/03/2022.

Photo More

Image
สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

Date : 28/02/2022.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 15/02/2022.

Photo More

Image
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7

Date : 09/02/2022.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

Date : 20/01/2022.

Photo More

Image
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 13/01/2022.

Photo More

Image
สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

Date : 27/12/2021.

Photo More

Image
การประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

Date : 17/12/2021.

Photo More

Image
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อทำการประเมินการปฏิบัติราชการฯ (ครั้งที่ 2)

Date : 11/11/2021.

Photo More

Image
วันที่ 3 พ.ย.2564 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรคCovid -19 Cluster หมู่ 8 บ้านสันทราย ต.สันผีเสื้อ

Date : 08/11/2021.

Photo More

Image
นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

Date : 08/11/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 28/10/2021.

Photo More

Image
การประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

Date : 21/10/2021.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 15/10/2021.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 11/10/2021.

Photo More

Image
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 30/09/2021.

Photo More

Image
วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2464 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 27/09/2021.

Photo More

Image
วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 10/09/2021.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลสันผีเสื้อ , โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลสันผีเสื้อ ,ะโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพั

Date : 10/09/2021.

Photo More

Image
งานเทศกิจ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้ออกสำรวจและเก็บป้ายกองโจรบริเวณถนนสายหลัก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และได้แจ้งเจ้าของป้ายให้ดำเนินการรับทราบ พร้อมให้แจ้งดำเนินการตามกฎหมาย เรีบร้อยแล้ว

Date : 18/08/2021.

Photo More

Image
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.2564

Date : 17/08/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดยนายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ​ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานในพิธี เปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 07/20/21.

Photo More

Image
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลาประมาณ 04.30 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ฝนตก มีน้ำท่วมขัง เข้าไปยังในตัวบ้าน โดยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสู

Date : 09/07/2021.

Photo More

Image
วันที่่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

Date : 02/07/2021.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

Date : 22/06/2021.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ครั้งแรก วันที่ 9 มิถุยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 09/06/2021.

Photo More

Image
ผลคะแนน(อย่างไม่เป็นทางการ) เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เลือกตั้งเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/03/2021.

Photo More

Image
28 มีนาคม 2563 ภาพบรรยากาศการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/03/2021.

Photo More

Image
กิจกรรม "เชิญชวนเลือกตั้ง" ณ ตลาดเช้าบ้านป่าข่อยใต้ และตลาดสดชุมชนท่าเดื่อ โดยเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

Date : 24/03/2021.

Photo More

Image
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

Date : 12/03/2021.

Photo More

Image
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลสันผีเสื้อ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อและนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ในวันอาทิตย์ที่ 28​ มีนาคม​ 2564​ เวลา​ 08.00-17.00​ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

Date : 15/02/2021.

Photo More

Image
การอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Date : 04/02/2021.

Photo More

Image
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อรับทราบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 02/02/2021.

Photo More

Image
วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 22/01/2021.

Photo More

Image
ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 16/12/2020.

Photo More

Image
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 30/11/2020.

Photo More

Image
ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Date : 12/11/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.สันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Date : 02/11/2020.

Photo More

Image
ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2664

Date : 08/10/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564

Date : 02/10/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

Date : 21/09/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ประจำปี 2563

Date : 17/09/2020.

Photo More

Image
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สถานประกอบการ นิอรเฮ้าส์ หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 14/09/2020.

Photo More

Image
นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563

Date : 02/09/2020.

Photo More

Image
สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสตรีตำบลสันผีเสื้อ

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการไหว้สาบารมีวิถีธรรมนำชุมชน

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 17/08/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

Date : 23/07/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2563

Date : 20/07/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 16/07/2020.

Photo More

Image
วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 29/05/2020.

Photo More

Image
การประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Date : 28/05/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 22/05/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3

Date : 22/05/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะทำงาน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

Date : 20/04/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Date : 10/04/2020.

Photo More

Image
กิจกรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2563 ณ กาดท่าน้ำหมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Date : 20/02/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/01/2020.

Photo More