ข่าวสาร สำนักปลัด

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

select * from news inner join news_dep on news.DepID = news_dep.DepID where news.DepID=1 order by new_date desc limit 0 , 15
Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลผอย พร้อมกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-binging)

ประกาศเมื่อ : 2021-02-24 14:12:36

ไฟล์แนบ :

Image

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ : 2021-02-19 14:40:28

ไฟล์แนบ :

Image

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศเมื่อ : 2021-02-19 14:38:39

ไฟล์แนบ :

Image

ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-02-19 14:37:00

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ : 2021-02-19 13:23:29

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศเมื่อ : 2021-02-19 13:19:54

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศเมื่อ : 2021-02-19 13:16:26

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ : 2021-01-11 10:09:15

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-12-07 09:17:49

ไฟล์แนบ :

Image

ขอเชิญประชาขนเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณร้านอาหารเรือนแพ 2 การแต่งกายชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

ประกาศเมื่อ : 2020-12-04 15:13:38

ไฟล์แนบ :

Image

เชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-11-23 13:43:43

ไฟล์แนบ :

Image

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ : 2020-10-06 15:01:44

ไฟล์แนบ :

Image

แจ้งประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ : 2020-10-06 13:24:15

ไฟล์แนบ :

Image

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ : 2020-09-28 13:54:36

ไฟล์แนบ :

Image

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-09-28 13:51:32

ไฟล์แนบ :