ข่าวสาร ข่าวกองการศึกษา

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-09-12 11:03:02

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 12

ประกาศเมื่อ : 2022-01-07 13:31:22

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 10

ประกาศเมื่อ : 2021-11-18 10:40:13

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-11-01 13:43:43

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษาฯ โทร.053-854380 ต่อ 30

ประกาศเมื่อ : 2021-10-06 13:32:10

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 7

ประกาศเมื่อ : 2021-09-17 13:09:03

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 6 (ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2564จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง)

ประกาศเมื่อ : 2021-09-06 10:35:28

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ หยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้ง ที่ 6

ประกาศเมื่อ : 2021-09-02 13:38:41

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5

ประกาศเมื่อ : 2021-08-02 10:44:55

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศหยุดเรียนการเรียนสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2564 และให้เร่ิมเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ***อนึ่งให้ผู้ปกครองเด็กเล็กติดตามสถานการณ์และประกาศจากเทศบาลตำบลสันผีเส

ประกาศเมื่อ : 2021-07-08 15:48:40

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:กองการศึกษาฯ 053-854380 ต่อ 30

ประกาศเมื่อ : 2021-05-12 14:22:41

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-04-27 15:28:23

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เมษายน 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-04-19 14:38:07

ไฟล์แนบ :

Image

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอเชิญท่านร่วมสมัครส่งทีมฟุตบอล 7 คน รุ่นประชาชนทั่วไป (โดยไม่จำกัดจำนวนทีมในแต่ละหมู่บ้าน) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ตำบลสันผีเสื้อ ฟตุบอล 7 คน ประจำปี 2563 **เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 09 ธันวาคม 2563 ***ยื่นใบสมัครกองการศึกษา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-12-01 15:20:57

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ หยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ(ฉบับที่ 4)

ประกาศเมื่อ : 2020-05-07 13:51:43

ไฟล์แนบ :