ข่าวสาร ข่าวกองการศึกษา

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

select * from news inner join news_dep on news.DepID = news_dep.DepID where news.DepID=3 order by new_date desc limit 0 , 15
Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5

ประกาศเมื่อ : 2021-08-02 10:44:55

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศหยุดเรียนการเรียนสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2564 และให้เร่ิมเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ***อนึ่งให้ผู้ปกครองเด็กเล็กติดตามสถานการณ์และประกาศจากเทศบาลตำบลสันผีเส

ประกาศเมื่อ : 2021-07-08 15:48:40

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:กองการศึกษาฯ 053-854380 ต่อ 30

ประกาศเมื่อ : 2021-05-12 14:22:41

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-04-27 15:28:23

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เมษายน 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-04-19 14:38:07

ไฟล์แนบ :

Image

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอเชิญท่านร่วมสมัครส่งทีมฟุตบอล 7 คน รุ่นประชาชนทั่วไป (โดยไม่จำกัดจำนวนทีมในแต่ละหมู่บ้าน) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ตำบลสันผีเสื้อ ฟตุบอล 7 คน ประจำปี 2563 **เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 09 ธันวาคม 2563 ***ยื่นใบสมัครกองการศึกษา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-12-01 15:20:57

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ หยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ(ฉบับที่ 4)

ประกาศเมื่อ : 2020-05-07 13:51:43

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศขยายระยะเวลาหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ(ฉบับที่ 3)

ประกาศเมื่อ : 2020-04-08 12:44:07

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศฐาลตำบลสันผีเสื้อ (ฉบับที่ 2)

ประกาศเมื่อ : 2020-03-30 15:44:13

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 มีกำหนด 14 วัน โดยเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 เมษายน 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-03-17 16:37:27

ไฟล์แนบ :

Image

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อกำหนดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหลุกสันทราย รับจำนวน 60 คน 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดร้องอ้อ รับจำนวน 45 คน 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าข่อยใต้ รับจำนวน 45 คน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศเมื่อ : 2020-03-04 10:12:55

ไฟล์แนบ :