ข่าวสาร ข่าวกองคลัง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

select * from news inner join news_dep on news.DepID = news_dep.DepID where news.DepID=2 order by new_date desc limit 0 , 15
Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-05-05 10:04:13

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-04-05 13:15:42

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-04-02 14:00:59

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-04-02 14:00:57

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-03-02 13:48:10

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2021-02-15 15:27:33

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1

ประกาศเมื่อ : 2021-02-05 10:42:51

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้

ประกาศเมื่อ : 2021-02-05 10:41:38

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-02-04 14:40:27

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-02-02 10:27:15

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ : 2021-01-07 15:16:22

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

ประกาศเมื่อ : 2021-01-06 15:24:21

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประกาศเมื่อ : 2021-01-05 15:19:08

ไฟล์แนบ :

Image

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ : 2020-12-07 11:52:05

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-12-02 14:49:05

ไฟล์แนบ :