ข่าวสาร ข่าวกองคลัง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ : 2024-05-24 09:28:27

ไฟล์แนบ :

Image

ปประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2024-05-24 09:25:55

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2567)

ประกาศเมื่อ : 2024-05-23 09:24:56

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2566)

ประกาศเมื่อ : 2024-05-23 09:23:14

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2024-05-15 16:25:49

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการทำคลื่นถนนแบบมาตรฐานกรมทางหลวง หมู่ที่ 3 บ้านท่า (ร้องขี้ควาย) จำนวน 10 จุด

ประกาศเมื่อ : 2024-05-07 13:44:31

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2567

ประกาศเมื่อ : 2024-05-02 09:59:59

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ : 2024-05-01 13:45:04

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการถมหินคลุกถนนเส้นสันต้นโชคใต้ หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ)

ประกาศเมื่อ : 2024-04-30 16:30:39

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าบ้านนายสงกรานต์ ดวงไทย บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ)

ประกาศเมื่อ : 2024-04-29 15:25:01

ไฟล์แนบ :

Image

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเมื่อ : 2024-04-25 15:29:09

ไฟล์แนบ :

Image

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2024-04-25 14:47:36

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณสามแยกบ้านนายชรืนทร์ ชมภู ถึงสามแยกหน้าบ้านนายคำปัน ไชยษร) หมู่ที่ 2

ประกาศเมื่อ : 2024-04-25 14:44:39

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข้างบ้านนางจันทร์เพ็ญ ตันนรา (ซอย 15) หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ

ประกาศเมื่อ : 2024-04-25 14:29:11

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้

ประกาศเมื่อ : 2024-04-25 14:26:07

ไฟล์แนบ :