ข่าวสาร ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

select * from news inner join news_dep on news.DepID = news_dep.DepID where news.DepID=4 order by new_date desc limit 0 , 15
Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-03-03 10:47:37

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-02-04 14:54:48

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ เดือน มกราคม 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-01-14 11:09:55

ไฟล์แนบ :

Image

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดจ่อจังหวัดเชียงใหม่ คำสั่งที่ 1 - 8 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2021-01-08 10:59:44

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัสเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเมื่อ : 2021-01-08 10:53:39

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 "การ์ดอย่าตก ป้องกันระบาดโควิด-19 ระลอก 2 ต้องช่วยกัน"

ประกาศเมื่อ : 2020-12-07 11:35:27

ไฟล์แนบ :

Image

เส้่นทางสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 "RSV ไว้รัสตัวร้าย ปล่อยไว้อันตรายถึงแก่ชีวิต"

ประกาศเมื่อ : 2020-11-03 10:12:03

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 "โรคไขมันในเลือดสูง"

ประกาศเมื่อ : 2020-10-07 13:15:46

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2020-08-07 17:16:07

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 "โรคชิคุนกุนยา โรคที่มากับยุงตัวร้าย"

ประกาศเมื่อ : 2020-08-03 16:32:33

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 "เฝ้าระวังโรไข้เลือดออกระบาด ช่วงหน้าฝน"

ประกาศเมื่อ : 2020-07-16 13:52:28

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 "ไข้เลือดออก ภัยร้ายถึงตาย รู้เท่าทันก่อนสาย"

ประกาศเมื่อ : 2020-06-02 15:03:51

ไฟล์แนบ :

Image

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-02-18 15:14:37

ไฟล์แนบ :

Image

ขอเชิญชวน เจ้าของสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ยื่นขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวได้ที่ *อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและ *กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้ตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเมื่อ : 2020-01-24 14:55:30

ไฟล์แนบ : -

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ประกาศเมื่อ : 2019-12-04 10:03:43

ไฟล์แนบ :