ภาพ & กิจกรรม

ภาพและกิจกรรมของเทศบาลสันผีเสื้อ กองสวัสดิการสังคม

Image
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2567

Date : 10/07/2024.

Photo More

Image
โครงการผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2567

Date : 02/07/2024.

Photo More

Image
ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมอาขีพผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Date : 21/06/2024.

Photo More

Image
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนพฤษภาคม 2567)

Date : 17/05/2024.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประขาชนของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตามโครงการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Date : 25/04/2024.

Photo More

Image
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ

Date : 29/03/2024.

Photo More

Image
กิจกรรม สันผีเสื้อ Sanphisua Urban Craft Fair & Balloon show กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น แนวคิด (Local rebrand project new design new perception new possibility)

Date : 27/02/2024.

Photo More

Image
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Date : 15/02/2024.

Photo More

Image
วันพรุ่งนี้ 14 กุมภา วันวาเลนไทน์ ขอเชิญร่วม… โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Date : 13/02/2024.

Photo More

Image
การประชุมการจัดงาน สันผีเสื้อ Urban Crafts Fair & Balloon Fest เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลสันผีเสื้อ และสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่

Date : 09/02/2024.

Photo More

Image
สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ผู้สูงอายุดีสันผีเสื้อ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Date : 01/02/2024.

Photo More

Image
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ หมู่ที่ 3 บ้านท่า(ร้องขี้ควาย)

Date : 01/02/2024.

Photo More

Image
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนในตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ “ยาดม ยาหม่อง” จากดอกตีนเป็ด

Date : 30/01/2024.

Photo More

Image
ขอเชิญร่วม… โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Date : 29/01/2024.

Photo More

Image
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Date : 21/12/2023.

Photo More

Image
ขอเชิญร่วม… กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Date : 19/12/2023.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลเร่ร่อน บริเวณใต้สะพานป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 ใกล้กับตลาดป่าข่อยใต้

Date : 04/12/2023.

Photo More

Image
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนในตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมการทำพวงกุญแจตุ๊กตา

Date : 22/11/2023.

Photo More

Image
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมที่ 1

Date : 16/11/2023.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามอาการและมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง

Date : 30/10/2023.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

Date : 16/10/2023.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อมอบจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมและอุปกรณ์การตัดเย็บ ให้แก่กลุ่มตัดเย็บสตรีตำบลสันผีเสื้อ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

Date : 27/09/2023.

Photo More

Image
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสตรีตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Date : 08/09/2023.

Photo More

Image
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ

Date : 09/20/23.

Photo More

Image
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Date : 23/08/2023.

Photo More

Image
โครงการเยาวชนแข็งขันร่วมกันป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Date : 17/08/2023.

Photo More

Image
กิจกรรม พัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล "แผน ตำบล มั่นคง ยั่งยืน" ประจำปี 2566

Date : 09/08/2023.

Photo More

Image
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนในตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การทำจานใบไม้รักษ์โลก)

Date : 03/08/2023.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วย นางจันทนา ทิพย์กาญจนกุล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามอาการและมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะ

Date : 24/07/2023.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โครงการบูรณาการการพัฒนาทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2566

Date : 24/07/2023.

Photo More

Image
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Date : 20/07/2023.

Photo More

Image
ขอเชิญร่วม…โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 19/07/2023.

Photo More

Image
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ จัดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

Date : 22/06/2023.

Photo More

Image
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 8 เดือนมิถุนายน 2566

Date : 15/06/2023.

Photo More

Image
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 8 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น.

Date : 12/06/2023.

Photo More

Image
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 7 กิจกรรม "สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ผู้สูงอายุดี สันผีเสื้อ"

Date : 19/05/2023.

Photo More

Image
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ผู้สูงอายุดี สันผีเสื้อ" ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Date : 21/03/2023.

Photo More

Image
มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 - 9 ตำบลสันผีเสื้อ ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 21/03/2023.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลสันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 21/03/2023.

Photo More

Image
คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

Date : 09/03/2023.

Photo More

Image
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ทำงานในช่วง ปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

Date : 09/03/2023.

Photo More

Image
โครงการวันสตรีสากลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Date : 09/03/2023.

Photo More

Image
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ผู้สูงอายุดี สันผีเสื้อ" ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำเทียนหอม และ ที่ดักแมลงวัน

Date : 16/02/2023.

Photo More

Image
“สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ผู้สูงอายุดี สันผีเสื้อ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 #กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (การทำแหนมซี่โครง)

Date : 19/01/2023.

Photo More

Image
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนธันวาคม 2565

Date : 15/12/2022.

Photo More

Image
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรม “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ผู้สูงอายุดี สันผีเสื้อ ครั้วที่ 1”

Date : 17/11/2022.

Photo More

Image
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสตรีตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2565

Date : 27/09/2022.

Photo More

Image
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 05/09/2022.

Photo More

Image
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 15/08/2022.

Photo More

Image
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (กิจกรรมโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข)

Date : 04/08/2022.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อได้ทำการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการวันสตรีสากลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 10/03/2022.

Photo More

Image
โครงการวันสตรีสากลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 10/03/2022.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสันผีเสื้อ และการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสันผีเสื้อ

Date : 09/02/2022.

Photo More

Image
คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ตำบลสันผ

Date : 28/01/2022.

Photo More

Image
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนในตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รุ่นที่ 1 และ 2)

Date : 28/12/2021.

Photo More

Image
นางวนิดา ธรรมไชย รองนายกเทศมนตรี​ตำบลสันผีเสื้อ​ พร้อมด้วย เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ รับมอบอาหารปรุงสุก(ข้าวกล่อง) จาก Mr. Nirvick Majoomdar ร่วมกับผู้มีจิตเป็นกุศล​ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ไ

Date : 21/12/2021.

Photo More

Image
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/11/2021.

Photo More

Image
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางวนิดา ธรรมไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานประชุมกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Date : 17/11/2021.

Photo More

Image
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลสันผีเสื้อ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 13/07/2021.

Photo More

Image
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Date : 09/04/2021.

Photo More

Image
โครงการเยาวชนแข็งขันร่วมกันป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ให้กับนักเรียน เยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 24/03/2021.

Photo More

Image
โครงการวันสตรีสากลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 08/03/2021.

Photo More

Image
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 24/12/2020.

Photo More

Image
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

Date : 12/11/2020.

Photo More

Image
พิธีมอบเกียรติบัตร “สตรีดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2563 แก่สตรีดีเด่นตำบลสันผีเสื้อ ทั้ง 9 หมู่บ้าน

Date : 24/08/2020.

Photo More

Image
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสตรีตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563

Date : 24/08/2020.

Photo More

Image
โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้ายกายและจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยกลุ่มผุู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ

Date : 07/08/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid -19 9 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลสันผ

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
มอบถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 22/05/2020.

Photo More

Image
นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ และ หัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยม และมอบวีลแชร์ พร้อมถุงยังชีพให้กับผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 01/05/2020.

Photo More

Image
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศ โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 03/04/2020.

Photo More

Image
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

Date : 26/02/2020.

Photo More

Image
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนมกราคม 2563

Date : 15/01/2020.

Photo More

Image
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

Date : 25/11/2019.

Photo More

Image
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนตุลาคม 2562

Date : 17/10/2019.

Photo More

Image
มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตของ แม่อุ้ยบัวขาว ไชยวงศ์

Date : 24/11/2019.

Photo More