ภาพ & กิจกรรม

ภาพและกิจกรรมของเทศบาลสันผีเสื้อ กองการศึกษา

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นาย ลักษ์ บุญชละ นายกเทศมตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดร้องอ้อ

Date : 01/04/2024.

Photo More

Image
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลสันผีเสื้อประจำปี 2567

Date : 01/04/2024.

Photo More

Image
เชิญร่วม… ชม และ เชียร์ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลสันผีเสื้อ ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2567 ณ สนามโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้

Date : 28/03/2024.

Photo More

Image
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดท่าเดื่อ ประจำปี 2567

Date : 25/03/2024.

Photo More

Image
ขอเชิญชวน… ร่วมทำบุญงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดท่าเดื่อ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น.

Date : 22/03/2024.

Photo More

Image
วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. การตรวจเยี่ยมและประเมินผลโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดท่าเดื่อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Date : 12/03/2024.

Photo More

Image
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสุขภาพพลานามัยตามนโยบายของรัฐบาล

Date : 05/03/2024.

Photo More

Image
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

Date : 15/01/2024.

Photo More

Image
วันเด็กแห่งชาติ ปีนี้สนุกกันที่ ลานกิจกรรมกาดท่าน้ำ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ Joy For All ความสนุกสำหรับเด็กๆ ทุกคน วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.30 -12.00 น.

Date : 04/01/2024.

Photo More

Image
คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ , เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ,โรงเรียนในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลสันผีเสื้อ ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนิน “โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Date : 26/12/2023.

Photo More

Image
ผลการตัดสินการประกวดนางฟ้าจำแลง งานประเพณีลอยกระทงตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2566

Date : 30/11/2023.

Photo More

Image
ผลการตัดสินการประกวดางนพมาศตำบลสันผีเสื้อ งานประเพณีลอยกระทงตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2566

Date : 30/11/2023.

Photo More

Image
พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2566

Date : 30/11/2023.

Photo More

Image
ผลการตัดสินการประกวดกระทงผีมือใบตอง เนื่องในงานประเพณียี่เป็งตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2566

Date : 29/11/2023.

Photo More

Image
เชิญเที่ยว งานลอยกระทงตำบลสันผีเสื้อ สืบฮีตสานฮอยประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง แบบวิถีชุมชนดั่งเดิม

Date : 06/11/2023.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมหารือเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2566

Date : 06/11/2023.

Photo More

Image
โครงการไหว้สาบารมีวิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

Date : 15/09/2023.

Photo More

Image
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโฮ่งนอก

Date : 15/09/2023.

Photo More

Image
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2566

Date : 07/09/2023.

Photo More

Image
โครงการไหว้สาบารมีวิถีธรรมนำชุมชนประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดร้องอ้อ

Date : 04/09/2023.

Photo More

Image
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมโครงการไหว้สาบารมีวิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ วัดท่าหลุก

Date : 11/08/2023.

Photo More

Image
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

Date : 03/08/2023.

Photo More

Image
ขอเชิญชวนร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 26/07/2023.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566

Date : 24/07/2023.

Photo More

Image
โครงการกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2566

Date : 17/07/2023.

Photo More

Image
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดป่าข่อยใต้ ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

Date : 01/05/2023.

Photo More

Image
โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

Date : 21/04/2023.

Photo More

Image
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

Date : 29/03/2023.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าร่วม พิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

Date : 09/03/2023.

Photo More

Image
วันเด็กแห่งชาติ 2566 "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"

Date : 16/01/2023.

Photo More

Image
โครงการถวายเทียนพรรษา และรับฟังพระธรรมเทศนา สืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

Date : 12/07/2022.

Photo More

Image
พิธีหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา พ.ศ.2565

Date : 06/07/2022.

Photo More

Image
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 14/06/2022.

Photo More

Image
คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนตำบลสันผีเสื้อ จัดงานประเพณี สรงน้ำพระธาตุ ตามโครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีตำบลสันผีเสื้อ ประจ

Date : 28/03/2022.

Photo More

Image
คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนตำบลสันผีเสื้อ จัดงานประเพณี สรงน้ำพระธาตุ ตามโครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีตำบลสันผีเสื้อ ประ

Date : 18/03/2022.

Photo More

Image
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564

Date : 23/11/2021.

Photo More

Image
วันที่ 21 กันยายน 2564 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ และนายวีระชัย จันทพร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาสนับสนุนให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ทั้ง 9 หมู่บ้าน

Date : 21/09/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ถวายเทียนพรรษา และรับฟังพระธรรมเทศนา สืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้า

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
เชิญร่วม....พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ฟุตบอลสันผีเสื้อ​ ประจำปี​ 2563​ สันผีเสื้อคัพ ครั้งที่ 1 ในวันพรุ่งนี้ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563​ เวลา 18.00 น.​ ณ​ สนาม ​99​ sport​ club

Date : 16/12/2020.

Photo More

Image
โครงการการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2563 ประเภทกีฬาเปตอง ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Date : 14/09/2020.

Photo More

Image
นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน โครงการไหว้สาป๋ารมีวิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2563 ณ วัดท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง เชียงใหม่

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 แก่วัดในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ณ วัดป่าข่อยใต้ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

Date : 08/07/2020.

Photo More

Image
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 08/07/2020.

Photo More

Image
เชิญชวนร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดป่าข่อยใต้ เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสันผีเสื้อ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

Date : 21/01/2020.

Photo More

Image
เชิญร่วมกิจกรรม... วันเด็กแห่งชาติประจำปี2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ

Date : 10/01/2020.

Photo More

Image
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562

Date : 15/11/2019.

Photo More

Image
โครงการกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562

Date : 12/07/2019.

Photo More

Image
#งานไหว้สาป๋ารมีวิถีธรรมนำชุมชนประจำปี2562 ณ วัดท่าเดื่อ

Date : 29/08/2019.

Photo More

Image
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 กองการศึกษา จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภา ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 31/08/2019.

Photo More

Image
งานไหว้สาป๋ารมี วิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2562

Date : 26/09/2019.

Photo More