ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2024-06-12 10:43:19

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง แต่งตั้งปราชญ์ชุมชนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2024-04-24 13:44:19

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

ประกาศเมื่อ : 2024-01-10 10:04:05

ไฟล์แนบ :

Image

การปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ : 2023-12-22 15:24:10

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-07-24 16:05:16

ไฟล์แนบ :

Image

ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ประกาศเมื่อ : 2023-06-22 12:43:56

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2023-06-19 16:34:09

ไฟล์แนบ :

Image

วันป่าชุมชนแห่งชาติ 24 พฤษภาคม ของทุกปี

ประกาศเมื่อ : 2022-05-25 16:59:55

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ แจ้งการจัดเก็บขยะในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประกาศเมื่อ : 2022-04-12 15:17:28

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีปี พ.ศ.2565 ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2022-02-23 16:10:05

ไฟล์แนบ :

Image

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยทางเทศบาลมีรถรับ-ส่ง ออกเดินทางในเวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-08-03 11:36:05

ไฟล์แนบ : -

Image

ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยทางเทศบาลมีรถรับ-ส่ง ออกเดินทางในเวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-08-03 11:35:56

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ : 2021-07-09 08:27:23

ไฟล์แนบ :

Image

พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และพนักงานจ้างดีเด่น ตามกิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-05-11 15:15:14

ไฟล์แนบ :

Image

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถ เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายใน 17 มี.ค. 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-03-12 10:41:43

ไฟล์แนบ :