ข่าวสาร ข่าวกองทุนสวัสดิการชุมชน

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-03-27 09:42:42

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ : 2023-02-28 09:57:07

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 1

ประกาศเมื่อ : 2023-02-21 10:12:23

ไฟล์แนบ :