ข่าวสาร ข่าวกองช่าง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 007/2567 เรื่อง ผลการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

ประกาศเมื่อ : 2024-03-25 12:44:28

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบกิจการ โรงงานจำพวกที่ 2

ประกาศเมื่อ : 2024-01-23 09:39:07

ไฟล์แนบ :