ภาพ & กิจกรรม

ภาพและกิจกรรมของเทศบาลสันผีเสื้อ กองช่าง

Image
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของ โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่บ้านล้านนาวิลล์ หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี ช่วงที่ 1

Date : 05/02/2024.

Photo More

Image
โครงการเสริมผิวถนนโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลต์คอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน (ตั้งแต่ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 7 ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ

Date : 08/12/2023.

Photo More

Image
ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 (ตลอดทั้งซอย) หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ตำบสันผีเสื้อ

Date : 22/11/2023.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดเจาะถนนอันเป็นการทำลายทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์บนทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ 6

Date : 17/11/2023.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ อภิวงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นายวีระชัย จันทพร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ได้ลงพื้นที่ติดตาม โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กฯ

Date : 30/10/2023.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมการหาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณี ร้องเรียนเรื่องการตอกเสาเข็ม ครั้งที่ 2

Date : 17/12/2021.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมการหาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณี ร้องเรียนเรื่องการตอกเสาเข็ม ครั้งที่ 1

Date : 15/12/2021.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละรองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบชี้แจงทำความเข้าใจกรณีมีผู้ร้องเรียนการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์บริเวณตลาดป่าข่อยใต้

Date : 18/11/2021.

Photo More

Image
นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ตามพรบ.ควบคุมอาคาร

Date : 18/11/2021.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี นายวีระชัย จันทพร เลขานายกเทศมนตรี นายบุญนิธิ กรุงวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ทางสายรองในหมู่บ้านที่หมู่ที่ 1,2,6 และ 7 รวมทั้งหมด 10 โครงการ เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภั

Date : 17/09/2021.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนในหมู่บ้านต่างๆและเส้นทางเดินรถของเกษตรกรได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเกิดน้ำท่วมขังถนนได้รับความเสียหาย

Date : 17/09/2021.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย กองช่าง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าตรวจสอบความเรียบร้อย ของโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก ม.1 - ม.6 ตำบลสันผีเสื้อ ขนาดกว้าง 7.80 เมตร ยาว 3,240 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น

Date : 22/05/2020.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี พร้อม นายบุญนิธิ กรุงวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และนายวัชระ เพลัย นายช่างไฟฟ้า เร่งติดตามการขยายเขตไฟฟ้าโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2(ภาคเหนือ) PEA จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ตามคำร้องของร

Date : 22/05/2020.

Photo More

Image
ดำเนินการนำเศษขยะและสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำออกจากคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 3

Date : 31/01/2019.

Photo More