ภาพ & กิจกรรม

ภาพและกิจกรรมของเทศบาลสันผีเสื้อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Image
การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทต.สันผีเสื้อ ครั้งที่ 3/2565

Date : 29/06/2022.

Photo More

Image
ประกาศ แจ้งการจัดเก็บขยะในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Date : 12/04/2022.

Photo More

Image
การอบรมโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ และโครงการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

Date : 23/03/2022.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทต.สันผีเสื้อ ครั้งที่ 2/2565

Date : 03/02/2022.

Photo More

Image
คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทต.สันผีเสื้อ ประชุม ครั้งที่ 2/2565

Date : 01/02/2022.

Photo More

Image
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2/2565

Date : 31/01/2022.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการหาเชื้อเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จำนวน 76 ราย

Date : 10/01/2022.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการหาเชื้อเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตามมาตรการค้นหากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อด้วยการตรวจ ATK เชิงรุก ก่อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 01/20/22.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ป่าข่อยเหนือ ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อ Covid-19 ด้วยชุด ATK เพื่อควบคุมและแพร่ระบาด ให้แก่ พ่อค้า แม่ค้า ณ ตลาดป่าข่อยใต้

Date : 01/20/22.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ​ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ​ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่น (TTRS OK) ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ประจำปี 2564

Date : 21/12/2021.

Photo More

Image
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อ Covid-19 ด้วยชุด ATK หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7

Date : 29/11/2021.

Photo More

Image
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อ Covid-19 ด้วยชุด ATK เพื่อควบคุมและแพร่ระบาดในพื้นที่สีแดง

Date : 29/11/2021.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ปฎิบัติการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อ Covid-19 ด้วยชุด ATK เพื่อควบคุมและแพร่ระบาดในพื้นที่สีแดง

Date : 24/11/2021.

Photo More

Image
ลงพื้นที่ปฎิบัติการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อ Covid-19 ด้วยชุด ATK เพื่อควบคุมและแพร่ระบาดในพื้นที่สีแดง ณ แคมป์คนงานบ้านเช่ามยุรี ม.5 บ้านขัวโก ร้านอาหารครัวคำหวาน ม.7 และ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ม.9 ถนนวงแหวนรอบสอง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์

Date : 23/11/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมโครงการจิตอาสา "กิจกรรมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ณ ประตูระบายน้ำ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 23/11/2021.

Photo More

Image
สอบสวนโรค Covid-19 ด้วยการตรวจหาเชื้อด้วยชุด ATK ให้กับกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ณ บ้านเช่า หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี ตำบลสันผีเสื้อ ทั้งหมด 53 ราย

Date : 23/11/2021.

Photo More

Image
สอบสวนโรค Covid-19 ด้วยการตรวจหาเชื้อด้วยชุด ATK ให้กับกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ณ แคมป์คนงาน หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ตำบลสันผีเสื้อ ทั้งหมด 43 ราย

Date : 23/11/2021.

Photo More

Image
สอบสวนโรค Covid-19 ด้วยการตรวจหาเชื้อด้วยชุด ATK เชิงรุก ณ บ้านเอื้ออาทรสันผีเสื้อ หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 23/11/2021.

Photo More

Image
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันผีเสื้อ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 1/2565

Date : 17/11/2021.

Photo More

Image
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่สอบสวนโรค Covid-19 เชิงรุก ด้วยการตรวจหาเชื้อด้วยชุด ATK แบบน้ำลายให้กับกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจากตลาดเมืองใหม่ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองและ อสม หมู่ 4 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 08/11/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 03/11/2021.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ Long Term Care (LTC) ครั้ง 1/2565

Date : 28/10/2021.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก (Sinovac) ซึ่งม

Date : 25/10/2021.

Photo More

Image
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและประชาชนผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง ในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 21/10/2021.

Photo More

Image
ด่วน! ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉีดวัคซีน *เข็มที่ 2* นในวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 **ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 จากเดิมเป็น ณ ใต้ถุนอาคารห้องประชุม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เวลา 08.30-12

Date : 19/10/2021.

Photo More

Image
วันที่ 8 ตุลาคม 64 นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นายวีระชัย จันทพร เลขานุการนายกฯ ได้ทำการตรวจ Swab ด้วยชุด ATK เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดป่าข่อยใต้ และ พนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด

Date : 11/10/2021.

Photo More

Image
วันที่ 6 ตุลาคม 14:00 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นายวีระชัย จันทพร เลขานายกเทศมนตรีฯ นายเอกชัย แสนใจ ปลัดอำเภอเมืองฯ นางสาวอัจฉรา ไชยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ป่าข่อยเหนือ น.ส.ศิริพร บัวเดช พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่

Date : 11/10/2021.

Photo More

Image
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นายวีระชัย จันทพร เลขานุการฯ นายวีระศักดิ์ อภิวงค์ ที่ปรึกษานายกฯ นายสมจิตร วงษ์จำรัส นาย ชัยพร สิงคราช นาย ทองสุข อุทรทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจ Swab ด้วยชุด ATK

Date : 11/10/2021.

Photo More

Image
วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ และลงพื้นที่ตลาดป่าข่อยใต้ ร่วมกับเทศบาลตำบลสันผีเสื้อนำโดยนายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

Date : 04/10/2021.

Photo More

Image
วันที่ 28 กันยายน 2564 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจฝ่ายปกครอง อสม อปพร. ในการปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดโควิท 19 ในกลุ่มผู้กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยง

Date : 30/09/2021.

Photo More

Image
วันที่ 28 กันยายน 2564 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นำหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ทำการตรวจ Swab ด้วยชุด ATK โดยใช้น้ำลายเพื่อตรวจหาเชื้อ Covid-19

Date : 30/09/2021.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบ”ร้านเจ๊เฉียงฟาร์ม” และร้านค้าบริเวณใกล้เคียง แนะนำมาตรการควบคุมโรคพร้อมทั้งทำการ Swab ด้วยชุด ATK เพื่อตรวจหาเชื้อให้กับพนักงานร้านค้าผลออกมาเป็นลบทุกคน

Date : 30/09/2021.

Photo More

Image
วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

Date : 27/09/2021.

Photo More

Image
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทาง รพ.นครพิงค์ จะจัดให้มีการออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

Date : 21/09/2021.

Photo More

Image
วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 17/09/2021.

Photo More

Image
โครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อบรมการกำจัดขยะเปียกในชุมชน)

Date : 17/09/2021.

Photo More

Image
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และอนุกรรมการ LTC 2564 ณ ห้องประชุม้ทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 30/07/2021.

Photo More

Image
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ LTC (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลต

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564

Date : 13/07/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝ่ายปกครองตำบลสันผีเสื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก อสม. ตำบลสันผีเสื้อ รณรงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันประชุมคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรั

Date : 08/06/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองตำบลสันผีเสื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภสพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก อสม.ตำบลสันผีเสื้อ ประชุมคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ เพื่อดำเนินการคงบคุมป้อ

Date : 19/04/2021.

Photo More

Image
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้ "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"

Date : 07/04/2021.

Photo More

Image
ประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดจัดเก็บขยะมูลฝอยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-18 เมษายน 2564

Date : 02/04/2021.

Photo More

Image
วันที่ 24 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ลดและป้องกันภัยหมอกควัน กิจกรรมลดการเผาในที่โล่ง “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน”

Date : 25/01/2021.

Photo More

Image
วันที่ 7 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตรวจมาตรฐานสถานประกอบกิจการที่ขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

Date : 11/01/2021.

Photo More

Image
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการในพื้นที่ และติดตามในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการในการใช้บริการสถานบริการต่างๆในตำบลสันผีเสื้อ

Date : 11/01/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม Big Cleaning day พัฒนาถนนวงแหวนรอบที่ 2 ในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 01/12/2020.

Photo More

Image
ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

Date : 24/11/2020.

Photo More

Image
โครงการอบรมเเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)

Date : 16/09/2020.

Photo More

Image
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2563

Date : 25/08/2020.

Photo More

Image
โครงการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 21/08/2020.

Photo More

Image
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุมอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทต.สันผีเสื้อ ครั้งที่ 3/2563

Date : 18/08/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมควบคุมประชากรสัตว์ โดยการทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
การประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพิ้นที่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
การประชุมวางแผนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

Date : 14/04/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันไวรัส Covid-19 ดังนี้ 1.สวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน 2.ล้างมือด้วยน้ำสบู่ให้สะอาด 3.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและติดสติกเกอร์สัญลักษณ์ 4.แจ้งเรื่องที่ท่านต้องการติดต่อ

Date : 09/04/2020.

Photo More

Image
นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ​ นาย ชัยพร สิงคราช ประธานสภาเทศบาลฯ นายวีระชัย จันทพร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 และ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 นำทีม​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ทต

Date : 09/04/2020.

Photo More

Image
ประชุมคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

Date : 09/04/2020.

Photo More

Image
วันที่​ 24​ มีนาคม​ 2563​ เวลา​ 10.00​ น.​ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ​ ประชุมคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ​ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 24/03/2020.

Photo More

Image
วันที่17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.0 น. การประชุมอนุคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 2/2563

Date : 17/02/2020.

Photo More

Image
ประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมป้องกันหมอกควันตำบลสันผีเสื้อ

Date : 23/01/2020.

Photo More

Image
การประชุมชี้แจงการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงฯ

Date : 23/01/2020.

Photo More

Image
การให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ พร้อมรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โทรสายด่วน 1669 และ 053-247389

Date : 12/12/2019.

Photo More

Image
มอบป้ายรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean food good taste ประจำปี 2562 ให้กับร้านที่ตรวจประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

Date : 05/11/2019.

Photo More

Image
จัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

Date : 23/09/2019.

Photo More