Contact Us

An Insurance Company

คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟกิ่ง

แจ้งความประสงค์ติดต่อแจ้งซ่อมไฟกิ่งกองช่างเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

โปรดอ่านก่อนการใช้งานแบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียนกฎกติกาการใช้งาน เทศบาลขอความร่วมมือทุกท่านโปรดงดเว้นการใช้ข้อความที่มีลักษณะหรือเจตนาดังต่อไปนี้


1.ข้อความอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์
2.ข้อความคำหยาบคาย ลามก อนาจาร ทะลึ่ง เกินที่สุภาพชนทั่วไปจะรับได้(ถ้าข้อคิดเห็นของท่านมีเหตุผล น่าสนใจ แต่มีบางคำไม่เหมาะสมแฝงอยู่ ก็จะโดนลบทิ้งเช่นกัน)
3.ข้อความที่มีเจตนาใส่ร้าย-ใส่ความ บุคคลอื่นอย่างชัดเจน และไร้เหตุผลรองรับ
4.ข้อความท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือความวุ่นวายขึ้น
5.ข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนต่าง ๆ
6.ห้ามใส่ชื่อนามแฝง ต้องใส่ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับจริงของผู้ที่ร้องเรียนเท่านั้น
7.ข้อความที่พิมพ์ซ้ำ ๆ ติดกันจำนวนมาก
8.ข้อความโฆษณาชวนเชื่อทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเว็บ,สินค้า,บริการ,กลวิธีการหารายได้ที่

Contact Info

Address

เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์

053 – 854380 และ 053-247389

แฟกซ์

053 – 854380 ต่อ 12
053-247389 ต่อ 12