วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีจุดวางขยะ ส่งผลกระทบความเดือดร้อนส่งกลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวน

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีจุดวางขยะ ส่งผลกระทบความเดือดร้อนส่งกลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวน.

Date : 08/06/2021
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo