วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มอบแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ และเน้นย้ำให้ข้าราชการปฏิบัติ

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มอบแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ และเน้นย้ำให้ข้าราชการปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อบริการประชาชนในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ.

Date : 08/06/2021
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo